ESECUL DUCE LA SUCCES!

ESECUL DUCE LA SUCCES!

Locatia: Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iasi, IASI
Data: 05/10/2018 - ora 11-13
Facilitator: Marcela Rotariu
Email: marcela.rotariu@gmail.com
Telefon: 0753497759

,,Esecul duce la succes ,,

 

youthmaxplus


Inapoi la evenimente