Caracterul Personal Si Imaginea De Sine

Caracterul Personal Si Imaginea De Sine

Locatia: Târgu Secuiesc, Scoala Gimnaziala Turoczi Mozes
Data: 08/10/2019 - ora 9.00-15.00
Facilitator: Ioana Popescu
Email: ioana.popescu93@yahoo.ro
Telefon: 0748634751


Inapoi la evenimente