Batjocura si impactul ei asupra noastra

Batjocura si impactul ei asupra noastra

Locatia: Liceul Teoretic Gătaia, Gataia
Data: 09/10/2019 - ora 10
Facilitator: Iarka Baitar
Email: iarka.baitar@yahoo.com
Telefon: 721878145


Inapoi la evenimente